Copyright © 2014 - 2023
Van Hes Projectmanagement

> 1100
Completed Best Value Training
1100
Happy Customers since 2014

BRM Vinkenhoef


Project Bouwrijp maken van de Vinkenhoef in Amersfoort

Van Hes projectmanagement heeft Van Gelder ondersteund tijdens het inschrijven voor het project Bedrijvenpark de Wieken Vinkenhoef. Hierin wil de gemeente Amersfoort de Vinkenhoef bouwrijp maken voor een duurzaam bedrijvenpark.

Van Gelder heeft ingeschreven als de beste inschrijver en heeft succesvol de concretiseringsfase doorlopen en zijn momenteel bezig met het bouwrijp maken van de Vinkenhoef.