Inkoopbegeleiding
Copyright © 2014 - 2023
Van Hes Projectmanagement

> 1100
Completed Best Value Training
1100
Happy Customers since 2014

“Gemiddelde aantal vragen per Best Value proces is 1 vraag”

 

Discussie tijdens de BVP training over de helicopterview

TRAININGEN

  Introductie van de Best Value Training

Introductie inkoopbegeleiding

Wanneer een opdrachtgever voor de inkoop van een project of voor dienst naar de beste marktpartij die binnen de financiële mogelijkheden, de hoogst toegevoegde waarde biedt met een maximale reductie van risico’s en een maximale benutting van kansen dan is Best Value een zeer krachtige aanbestedingsvorm.

Vanuit Van Hes Projectmanagement begeleiden wij ruim 8 jaar verschillende Opdrachtgevers om een Best Value inkoop vorm te geven. Wij begeleiden van start tot oplevering een inkooptraject. Onze ervaring strekt daarbij in zeer diverse markgebieden, van grond, weg en waterbouw, tot afvalmanagement en van duurzame innovaties tot voedingsmiddelen. Kortom alles wat in te kopen of te onderhouden is.

Het proces om met Best Value in te kopen dat Van Hes Projectmanagement gebruikt is duidelijk en vastomlijnd. Door de gedegen voorbereiding helpen wij uw organisatie om voorgeschreven oplossingen los te laten en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Expert leveranciers worden geselecteerd en verzorgen het projectmanagement met minimale afwijkingen in de uitvoering van het project. Al meer dan 50 organisaties zijn u voorgegaan!

Binnen onze inkoop begeleiding beginnen wij met de basis, waarom moet dit project of deze dienst worden ingekocht en welke belanghebbende zijn daarbij betrokken. Vandaaruit komen we gezamenlijk tot de kern, namelijk de doelstellingen. Kortom wat wil een opdrachtgever bereiken.

Deze doelstellingen vertalen wij gezamenlijk in een uitvraag en ondersteunen om de Best Value filosofie in het contract te verwerken. Om het Best Value gedachtengoed te borgen geven wij tijdens de inkoopbegeleiding verschillende trainingen zoals een project kick-off training, inkoop training en een training voor het beoordelen van de kwalitatieve documenten. Onze trainingen zijn altijd interactief, brengen theorie en praktijk samen en zorgen dat iedereen binnen het inkoopproces het Best Value gedachtengoed eigen maakt.

N366 voor Provincie Groningen

Als onderdeel om van de N366 een hoogwaardige stroomweg te maken is door Provincie Groningen het project reconstructie aansluiting N366 op de Westerstaat in Ter Apel gestart. Om maximaal ruimte te geven aan de expertise uit de markt zodat tijdens het project afwijkingen worden voorkomen of geminimaliseerd is gekozen om het project volgens de Best Value aanpak aan te besteden en te realiseren.

Van Hes Projectmanagement heeft Provincie Groningen begeleid bij het opstellen van het aanbestedingsdossier, geven van voorlichtings- en trainingssessies Best Value aan de marktpartijen, beantwoorden vragen ten bate van nota van inlichtingen, het afnemen van interviews met sleutelfunctionarissen en het beoordelen van de kwalitatieve documenten.

Daarnaast heeft Van Hes Projectmanagement de Provincie en de beoogt Opdrachtnemer begeleid in de concretiseringsfase om verwachtingen over en weer inzichtelijk te krijgen en de uitvoeringsfase optimaal voor te bereiden. De uitvoeringsfase hebben wij ook begeleid en invulling gegeven aan de weekly risk report en borging van het Best Value gedachtengoed.

Dit heeft geleid tot een zeer succesvol project waarbij alle projectdoelstellingen zijn behaald, project op tijd en binnen planning is gerealiseerd, opdrachtnemer optimaal invulling kon geven aan haar expert rol, er nauwelijks budget overschrijding was, tevreden omgeving, geen klachten, geen ongevallen en verschillende kansen zijn benut.

Fietsroute+ voor Gemeente Haren

De gemeente Haren werkt aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Haren en Groningen. Een onderdeel van deze fietsverbinding is de route Jachtlaan – Kromme Elleboog – Kerklaan met aansluiting op de Helperzoom. De gemeente verlangt hier een opwaardering tot een Fietsroute+. Dit is een hoogwaardige fietsverbinding waarbij de fietser extra kwaliteit wordt geboden op de aspecten comfort, ruimte en doorstroming.

Van Hes Projectmanagement heeft de gemeente ondersteund binnen het gehele Beste Value proces van inkoop voorbereiding, selectie, concretisering tot uitvoering.

LAATSTE NIEUWS

  Naar het laatste nieuws

  • 12
  • 3
  • 6
  • 9

Stay In Touch

+31 6-10398537 | susan@vanhesprojectmanagement.nl