Tenderbegeleiding
Copyright © 2014 - 2023
Van Hes Projectmanagement

> 1100
Completed Best Value Training
1100
Happy Customers since 2014

VRAAG OFFERTE AAN

cropped-vanhes-icon.png

In 2017 zijn meer dan 75% van de tenders die wij begeleid hebben gewonnen.

Introductie Tenderbegeleiding

Van Hes projectmanagement begeleidt inschrijvers bij Best Value tenders. Onze aanpak kent zijn grondslag in de Best Value aanpak die leert dat bij de start van een project de grootste invloed heeft op het eindresultaat. Dat vertalen wij door eerst de dominante informatie boven tafel te krijgen en dan pas te gaan schrijven. Concreet betekent dit dat we, samen met u, starten met analyse van de uitvraag: wat wil de aanbestedende dienst nu echt. Daarna gaan we in op de vraag, hoe geven wij (het tenderteam) daar invulling aan. Pas als bekend is wat de oplossing is,die u gaat aanbieden, gaan we aan de slag met het concreet omzetten naar de inschrijving, het vullen van de prestatieonderbouwing, het risicodossier en kansendossier. Van Hes projectmanagement begeleidt het traject en is verantwoordelijk voor de Best Value invulling, u bent verantwoordelijk voor de inhoud.

Alleen samen kunnen we tot een winnende inschrijving komen.

TRAININGEN

  Introductie van de Best Value Training

Pitch module voor NPO

Aanvraag voor Pitch module door de NPO. Wij hebben Goldmund Wyldebeast en Wunderliebe ondersteunt tijdens de tender die gewonnen is met de prachtige score van alleen maar 10-en. De uitdaging, voor ons, bij deze opdracht was het juiste team van GWW aan tafel te krijgen. Dit is gelukt en inmiddels werkt de NPO met de nieuwe pitch module.

Ontwerp nieuwe A pier Schiphol

Aanvraag geïntegreerd ontwerp (lucht – en land kant) van pier A door Schiphol. Wij hebben AECOM begeleidt bij het schrijven van de winnende inschrijving. In de vooraankondigingen werd de tender aangekondigd als een Best Value tender. In de uiteindelijke tender is van Best Value niet veel van overgebleven. Wij hebben AECOM ondersteund in het risico-onderdeel en het SMART opschrijven van de inschrijving. Met als resultaat een winnende inschrijving.

Groene stroom voor 17 gemeenten

Aanvraag groene stroom door de 17 gemeenten rondom Arnhem en Nijmegen. Wij hebben de Groene Stroomfabriek ondersteunt tijdens de tender die gewonnen is. Uitdaging tijdens het opstellen van de inschrijving was de vraag hoe Best Value wordt dit beoordeeld. Uiteindelijk is de tender gewonnen en is de concretiseringsfase ook afgerond, de 17 gemeenten worden de komende 5 jaar voorzien van groene lokaal opgewekt stroom.

Aanleg 4-baans snelweg E18 Rugtvedt

Aanvraag aanleg 4-baans snelweg E18 Rugtvedt – Dørdal door Nye Veier. Bij deze eerste Best Value tender in Noorwegen hebben wij Hæhre entreprenør begeleidt bij het opstellen van de Best Value inschrijving. Met als resultaat een gewonnen inschrijving. Ondanks de taalbarrière werkt de kracht van het Best Value gedachtegoed van Van Hes Projectmanagement ook in Noorwegen en is de tender gewonnen met de maximale score van 100 punten.

Raamovereenkomst secundaire renovatie hoogspanningsstations voor TenneT TSO

Aanbesteding van raamovereenkomst voor de secundaire renovatie hoogspanningsstations door TenneT TSO. Wij hebben Strukton Systems begeleidt bij deze niet Best Value tender. Wij (lees Klaas de Haan) zijn op naam gevraagd om Strukton Systems bij deze tender te begeleiden. De nood om in de raamovereenkomst te komen was groot. Niet alleen heeft Strukton Systems een raamovereenkomst mogen sluiten met TenneT TSO, maar omdat de inschrijving de hoogste kwaliteit had kreeg Strukton Systems ook meteen opdracht voor het eerste werkpakket uit de raamovereenkomst. Tekst

Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor nieuwe gemeente

Aanvraag Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door nieuwe gemeente Het Hogeland. Wij hebben de Tinten begeleidt tijdens de tender die voor alle 3 de percelen is gewonnen. Uitdaging bij deze tender was de juiste sleutelfunctionarissen vinden en het tender team er van overtuigen dat dit zo het winnende tenderteam is. Alle 3 de percelen gewonnen, waarbij het verschil is gemaakt bij de interviews.

Technisch- en applicatie beheer van de Secure Technical Process Automation

Aanvraag technisch- en applicatie beheer van de Secure Technical Process Automation (STPA) omgeving van RWE Generation. Wij hebben CGI, in de zomermaanden, ondersteunt tijdens de tenderfase. Voor CGI zat de uitdaging in de tenderfase om het projectteam bijeen te krijgen in de zomermaanden, dat heeft de tendermanager van CGI heel goed gedaan, de inschrijving was 3 weken voor inschrijftermijn klaar, waarna de vakantieperiode aanbrak. Uitdaging voor ons was het inzetten van de sleutelfunctionarissen, CGI was snel (binnen een uur) overtuigd door dominante informatie wie de sleutelfunctionarissen moesten zijn.

Nieuwbouw kleuterschool in Oslo door Omsorgsbugg

Aanvraag nieuwbouw kleuterschool in Oslo door Omsorgsbugg. Wij hebben, samen met een Noors sprekende, CONTROL begeleidt bij het schrijven van de winnende inschrijving. Uitdaging in deze tender zat uiteindelijk in de concretiseringsfase (ook een onderdeel van het tenderfase), waar gebrek aan kennis van Noorse wet- en regelgeving het lastige maakt om in te schatten wat het juiste advies is. Ondanks alle problemen slechts 2 weken later dan gepland een getekend contract.